Hans Schrøder
island flag hest
Magdalene
edward cullen and cedric diggory
Hans Schrøder Von Løvenhielm
(1627-1699)

shoppen aalborg åbningstider  

best animation movies Familie

fest til fast pris aalborg Ægtefæller/børn:
simon lyngby boldklub 1. chef jacket dot

mette stol ide møbler 2. gammel cirkusrevy direktør

sister wives meri

Hans Schrøder Von Løvenhielm

  • Født: 28 jan. 1627, Løjtgaard 161
  • Ægteskab (1): Beata\ Barthagebo Fridericha Ahlefeld i 1660
  • Ægteskab (2): Sophie Bielke den 07 nov. 1677
  • Død: 02 mar. 1699, Vejrupgård i en alder af 72 år 161
  • Begravet: 1699, Marslev 161
Billede

udsletning af livmoder   følelser med fornuft Notater:

stoppested roskilde bus 620 PHT 1891 s. 187-188. Hans Schrøder, adlet Løvenhielm's Herkomst. Meddelt af Jægermester 0. E. A. Schøller.


,,Den høyædle og velbaarne og nu salig i Herren Hans von Løwenhielm til Weirup og Selleberg, Ridder af Dannebroge, Kongl. Mayest. General Lieutenant til Hest, fød d. 28de January 1627 paa Leiudte i Angelland, døde den 2den Martij 1699 paa Weirup, til Alders 72 Aar 4 Uger 5 Dage. Hans Beene skiules her I Overlyus, Skin og Ære, Hans Siæl forlystes der Den Himmelkrantz at bære. Med Løve Mod og Miæd Paa Lykken giprde Vold Af egen Dyd og Sved Han afled Hjelm og Skjold. Wivat, Wivat."

Denne Indskrift stod ifølge et i den Brockenhuus-Løwenhielmske Familie bevaret Haandskrift, forfattet 1822 af Præsten Bendz i Rønninge, paa Hans Løwenhielms Kiste, som den Gang endnu henstod i Familiebegravelsen i Marslev Kirke; i samme Haandskrift siges, at Faderen var Kirchspielvogt og boede paa en Gaard ved Navn Laudtegaard. I Løit Kirke, 2 Mil Nordost for Slesvig By, hænger, eller hang i alt Fald 1880 efter Meddelelse fra Sognepræsten, et smukt udskaaret Epitaphium med Portræter af et knælende Ægtepar og følgende Indskrift: "Anno 1649 den 30. Juny ist der ehrenfeste und wolgeachte Hans Schrøder selich im Herren ent schlaffen, seines Alters 69 Jahr, und ist alhi Hardesfogett 46 Jahr gewesen, und hat ihm seine libe Hausfrau Machtalene Schrøders dises Gedechtnisse zu Ehren nachsetzen lassen, welche 24 Kinder mit ihm gezeuget, dahr vohn auch 12 leben und 12 bei dem Herrn selieh endt schlafen sindt, der Selen Gott genedig si".

Sognepræsten tilføjer, at Herredsfogeden boede paa Løithof, en større Bondegaard, der 1652 ved Sammenlægning med andre oprettedes til Herregaard, samt at Kirkebogen, der først begynder 1666 og i Begyndelsen er meget mangelfuldt ført, ingen Oplysninger giver om Slægten 1). De to Indskrifter godtgj øre dog formentlig tilstrækkelig, at Pontoppidan 2) har Ret i sin, fra den sædvanlige afvigende, Angivelse om Løwenhielms Fødested. Elisabeth Schrøder, gift med Christoffer von Roepstorff (f. 1615, d. 1665), dansk Krigs-, Zahl- og Proviantkommissær og Stamfader til den i den danske Adel optagne Gren af Slægten de R., skal have været Søster til Løwenhielm 3) Naar det derfor anføres, at en v. Roepstorif 1655 ejede Løitmark (i Schwansen)4), ser det ud, som om det kunde være en Forvexling med Løithof.

1) Løit er siden 1670 Annex til Sønder- Brarup; Løit Kirkes Arkiv skal 1712 være horttaget af de Svenske og være kommet til Hamborg. J. v. Schröder, Topographie des Herzogthums Schleswig, 324 og 325. 2) Danske Atlas VI, 569. I Hofmans Portraits historiques og endnu i 2. Udgave af Traps Danmark siges, at han var født i Meklenborg. 3) F. Krogh, Dansk Adelskalender, Stamtavle de Roepstorft. 4) Schrøder, anf. St., 325.

øåØåLøwenhielm. Side 302 (Patent af 22/8 1669 og 6/7 1697). Generallieutenant Hans Schrøder, f. 8/7 1627, † 12/3 1699, Hvid R., blev 22/8 1669 ophøiet i Adelsstauden under Navnet Løwenhielm. Han er bekjendt som en tapper og dygtig Anfører, først under Svenskekrigen 1658-60, da han i Spidsen for Møenboerne afslog adskillige Landgange, og senere i den skaanske Krig, da han fra Norge trængte dybt ind i Sverrig. Han efterlod kun Døttre: Catharine Hedevig, gift med General­major Caspar Christopher Brockenhuus til Veirup og Sebber­kloster, og Sophia Amalie, gift med Admiral Frederik Eiler Gjedde til Hindemae. Caspar Christopher Brockenhuus Søn, Generalmajor Hans Brockenhuus-Løwenhielm, † 1734, til Veirup, Sanderumgaard og Selleberg, gift med Ide Sophie Gersdorff, fik 6/7 1697 Bevilling til at føre Løwenhielms Navn og Vaaben. Fra ham nedstammer i lige Linie Hans Frederik Johan Brockenhuus-Løvenielm, f. 1770, † 1851, til Veirup, Oberstlieutenant, Kammerherre, gift med Catharine <Bülow.htm>., f. 1788, † 1860. Børn: 1. Isabella Sophie, f. 1/2 1806, Conventualinde i Vemmetofte. 2. Edel Catrine, f. 26/3 1811­ 3. Johan Bülow, f. 12/5 1815, † 21/2 1868, til Veirup, Hof­jægermester, Ritmester, R. af D., gift 21/10 1855 med JulieMarie Hansen, f. 16/1 1830. Børn: Isabella Julie Marie, f. 9/7 1856, i Vallø, Hans Frederik Johan, f. 3/2 1859, Johan Bülow, f. 22/10 1860, Christine Caroline, f. 14/12 1861, Erik, f. 3/2 1864, Carl, f. 13/0 1865, Marie, f. 3/5 1867. 4. Carl Christian, f. 29/8 1817, † 1869, Major, R. af D.

Billede

rabens saloner taske   havana lyrics camila cabello letters Begivenheder i hans liv:

fede fredage i friheden 2018 • Beskæftigelse: Generalløjtnant.

asger reher syg • Beskæftigelse: Kommandant på Bornholm.


Billede

computer cs go Hans blev gift med Beata\ Barthagebo Fridericha Ahlefeld, datter af Frederik Von Ahlefeldt og Helvig Roepstorff, i 1660. (Beata\ Barthagebo Fridericha Ahlefeld blev født omkring 1636 og døde den 22 okt. 1672 i Hammershus 161.)


Billede

grace kelly james stewart Hans blev derefter gift med Sophie Bielke den 07 nov. 1677. (Sophie Bielke blev født omkring 1616 og døde omkring 1690.)
rødstrømperne i 60 erne first hotel dk | rabens saloner makena | ingmar bergman films | charles darwin evolutionsteori

stregtegninger af katte helly hansen workwear Denne hjemmeside blev lavet 26 jul. 2012 med solcreme til babyer fra elsa musical show wand