Christen Linde
(1626-1706)

sengetæppe hay gul  

cystisk fibrose thorax Familie

king arthur movie 2017 Ægtefæller/børn:
studded mini skirt calvin klein

how racisme starteted

Christen Linde

  • Født: 26 dec. 1626
  • Ægteskab: Dorthea Nielsdatter i 1660
  • Død: 09 aug. 1706 i en alder af 79 år
Billede

billige chokolade kiks   cecilie haugaard og christopher Notater:

salling tilbud århus Slægtens stamfader, Christen Linde (1626-1706), drev først handel i sin fødeby Holstebro, hvor også faderen var købmand, og efterhånden kom til så stor rigdom, at han kunne købe ikke færre end 12 jyske herregårde, heriblandt Volstrup, Kærgårdsholm og Pallesbjerg. I alt skal han have ejet over 3400 tdr. hartkorn. Ved patent af 17. oktober 1704 adledes han, næsten 78 år gammel. Adelspatentet findes i dag på Holstebro Museum.
Også hans sønner var jordegodsejere i stor stil. Både den ældste, Christen de Linde til Volstrup (1664-1723), og den yngste, Christian de Linde til Bækmark (1684-1753), har efterladt endnu blomstrende afkom. En af den sidstnævntes efterkommere, overførster i Slesvig, hofjægermester Hans Peter de Linde (1789-1835), fik ved patent af 11. juli 1810 tilladelse til at føre navnet Linde-Friedenreich og det Friedenreich'ske våben i forbindelse med sit eget. Hans efterslægt lever nu i Amerika. Adelsskabet til den linje har dog senere vist sig tvivlsomt, da Hans Peter de Linde måske ikke var i familie med de adelige de Linde'r. Hans fader, prokurator Jørgen Christian de Linde til Clausholm, ansøgte 17. oktober 1810 om fornyelse af adelspatentet, hvilket han fik af kongen den 23. november samme år. Jørgen Christian de Linde skriver, at det oprindelige adelspatent skulle være bortkommet, hvilket ikke har vist sig korrekt: "ved Ildebrands Tilfælde, er det Adelspatent bortkommet fra mig, som høysalige kong Frederik den Fjerde, under 17de October 1705, allernaadigst meddeelte min Stammefader Christen Linde til Wolstrup". Han kunne ikke præcist godtgøre, at han nedstammede fra Christen Linde


Billede

surfing in hawaii Christen blev gift med Dorthea Nielsdatter i 1660. (Dorthea Nielsdatter blev født den 14 mar. 1639 og døde den 12 aug. 1685.)
olympic park rio erik eugen olsen | shania twain danmark | sølvsko lav hæl | ting til at lave smykker

the tonight show with jimmy fallon annika aakjær tekster Denne hjemmeside blev lavet 26 jul. 2012 med el fuego restaurant fra tv avisen online